Agreement Among Underwriters

  Agreement Among Underwriters là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Agreement Among Underwriters – Definition Agreement Among Underwriters – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thỏa Thuận Giữa Các Nhà Bao Tiêu, Bảo Lãnh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Agreement Among Underwriters là gì?

  Agreement Among Underwriters là hợp đồng giữa những thành viên tham dự của một Tập đoàn ngân hàng đầu tư, đôi khi được gọi là hợp đồng tập đoàn (syndicate contract) hoặc thỏa thuận mua hàng theo nhóm (purchase group agreement). Nó khác thỏa thuận bao tiêu, được ký bởi công ty phát hành chứng khoán và Quản trị Tập đoàn hoạt động như một đại diện cho nhóm bảo lãnh. Thỏa thuận giữa các nhà bao tiêu, bảo lãnh: Bổ nhiệm giám đốc ngân hàng đầu tư ban đầu làm giám đốc và đại diện tập đoàn. Bổ nhiệm thêm các quản lý, nếu cần thiết. Xác định trách nhiệm pháp lý tương ứng của thành viên (thường giới hạn tới sự tham gia của họ) và đồng ý để trả cổ phần cho các thành viên vào ngày thanh toán. Ủy quyền cho giám đốc thành lập và chỉ định đơn vị cho nhóm bán hàng, và tôn trọng các điều luật của hợp đồng của nhóm bán. Xác định thời gian tồn tại của tập đoàn, thường là 30 ngày sau khi nhóm bán chấm dứt, hoặc kết thúc sớm hơn theo sự thỏa thuận chung.

  • Agreement Among Underwriters là Thỏa Thuận Giữa Các Nhà Bao Tiêu, Bảo Lãnh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Agreement Among Underwriters

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Agreement Among Underwriters là gì? (hay Thỏa Thuận Giữa Các Nhà Bao Tiêu, Bảo Lãnh nghĩa là gì?) Định nghĩa Agreement Among Underwriters là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Agreement Among Underwriters / Thỏa Thuận Giữa Các Nhà Bao Tiêu, Bảo Lãnh. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây