Any Video Converter

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Any Video Converter – NA

Phần mềm Any Video Converter

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Any Video Converter là phần mềm gì?

Any Video Converter là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Any Video Converter là Version NA (cập nhật NA)

Any Video Converter là một chương trình miễn phí từ Slideshow, Inc. cung cấp cho người dùng một công cụ quản lý tập tin video để chụp, chuyển đổi và chơi các tập tin video. Chương trình này cũng có thể chụp và chuyển đổi âm thanh từ video hỗ trợ phần mềm files.The nhiều định dạng video, bao gồm những điều sau: MOV, OGM, RM, m2ts, DVR-MS, MXF, DivX, MOD, FLV, QuickTime, MPEG-1 và 2, SWF, AVI, MP4, 3GP, WMV và 3G2. Chương trình này cũng cho phép người dùng chuyển đổi video sang các định dạng tương thích với các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng, và chơi game console. Nó cung cấp một chuyển đổi một bước sang các định dạng thiết bị di động thông qua việc lựa chọn thiết bị đầu ra, trong đó cho thấy tất cả các thiết bị đầu ra được hỗ trợ bởi phần mềm: Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod, Apple TV, Android Tablet, Sony PSP, và Sony PS3, trong số khác. Ngoài chuyển đổi file, phần mềm cũng cho phép người dùng tinh chỉnh video của họ thông qua các công cụ như cắt xén và hiệu lực thi hành, trong đó cắt xén cho phép người dùng clip cắt hoặc các phần của clip chỉnh sửa; và nơi các hiệu ứng như độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa, cộng với các hiệu ứng khác đều được cung cấp cho người dùng. Người dùng có thể xem trước video biên tập trước khi lưu nó. Any Video Converter cũng có chức năng như một downloader YouTube, nơi người dùng có thể tải về hoặc dòng video từ YouTube, chuyển đổi các cũng sang các định dạng khác.

What is Any Video Converter?

Any Video Converter is a free program from Anvsoft, Inc. that provides the user with a video file management tool for capturing, converting and playing video files. The program is also able to capture and convert audio from video files.The software supports multiple video formats, including the following: MOV, OGM, RM, M2TS, DVR-MS, MXF, DivX, MOD, FLV, QuickTime, MPEG-1 and 2, SWF, AVI, MP4, 3GP, WMV and 3G2. The program also allows the user to convert videos into formats that are compatible with portable devices such as mobile phones, tablets, and gaming consoles. It provides a one-step conversion to portable device formats through the output device option, which shows all output devices supported by the software: Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod, Apple TV, Android Tablet, Sony PSP, and Sony PS3, among others. In addition to file conversion, the software also enables the user to tweak their videos through editing tools such as cropping and effect, where cropping allows the user to cut clips or portions of the clips; and where effects such as brightness, contrast, saturation, plus other effects are all provided for the user. Users are able to preview the edited video before saving it. Any Video Converter also functions as a YouTube downloader, where users are able to download or stream videos from YouTube, convert these as well into other formats.

Các loại file được mở bởi Any Video Converter

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Any Video Converter có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 3GP3GPPAACAIFAIFCAIFFAMVAPEASFAUAVIDATDIVXDVDVR-MSF4VFLACFLVM1VM2PM2TM2TSM2VM4AM4BM4RM4VMKVMMFMODMOVMP2MP3MP4MPEMPEG2MPEG4MPGMPVMTSNSVOGGOGMOGVPCMQTRARMRMVBRVSWFTAKTODTPTRPTSTTAVOBVROWAVWMAWMVWTVWVYUV

Download Any Video Converter

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg