Apache Directory

  Apache Directory – Identity Management Software

  Apache Directory là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng phần mềm Apache Directory. Những phần mềm thay thế Apache Directory dùng trong lĩnh vực Identity Management Software, ưu nhược điểm và so sánh? Xem thông tin tham khảo dưới đây!

  Apache Directory là gì

  Apache Directory là giải pháp phần mềm Cloud Directory Services Software với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm Apache Directory được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực Identity Management Software.
     

  Phần mềm Apache Directory
  Phân loại Identity Management Software
  Danh mục Cloud Directory Services Software
  Thị trường
  Ngôn ngữ
  Hệ điều hành
  Download Apache Directory
  Avatar Apache Directory
  Avatar Apache Directory

  The Apache Directory Project provides directory solutions entirely written in Java. These include a directory server, which has been certified as LDAP v3 compliant by the Open Group (ApacheDS), and Eclipse-based directory tools (Apache Directory Studio).

  Tính năng nổi bật

  • Cloud Directory Services Software

  Hình ảnh

  Bảng giá


  Review đánh giá

  Phần mềm tương tự

  Danh sách những phần mềm chức năng tương tự / phần mềm thay thế Apache Directory

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây