ARD File

? Cách mở file .ARD? Những phần mềm mở file .ARD và sửa file lỗi. Convert N/A ARD file sang định dạng khác.

.ARD File Extension

   

File name ARD File
File Type ArtiosCAD Workspace File
Nhà phát triển Esko
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .ARD là file gì?

ARD là CAD Files – ArtiosCAD Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Esko.

Vẽ hoặc thiết kế 3D được tạo ra với ArtiosCAD, một chương trình thiết kế cấu trúc để tạo thiết kế đóng gói; có thể được lưu bởi ArtiosCAD hoặc xuất khẩu bởi các chương trình phần mềm Esko khác có hỗ trợ các ArtiosCAD Xuất Plug-in.

What is a ARD file?

Drawing or 3D design created with ArtiosCAD, a structural design program for creating packaging designs; may be saved by ArtiosCAD or exported by other Esko software programs that support the ArtiosCAD Export Plug-in.

Cách mở .ARD file

Để mở file .ARD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARD do người dùng đóng góp.

  • Audible Download Manager
  • Alphacam
  • Alphacam
  • Adobe Illustrator
  • ArchiCrypt Ultimate RAM-Disk
  • Esko ArtiosCAD
  • Esko ArtiosCAD

Chuyển đổi file .ARD

File .ARD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.