Audit

  Audit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Audit – Definition Audit – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm toán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Audit là gì?

  1. Kiểm tra khách quan và đánh giá các báo cáo tài chính của một tổ chức. Nó có thể được thực hiện trong nội bộ (bởi nhân viên của tổ chức) hoặc bên ngoài (bởi một công ty ngoài).

  • Audit là Kiểm toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Audit nghĩa là Kiểm toán.

  1. Kiểm toán viên đảm bảo sự chính xác và trách nhiệm của các tổ chức.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Audit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Audit là gì? (hay Kiểm toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Audit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Audit / Kiểm toán. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây