Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình

  Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình – Definition Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thẻ Trung Bình
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình là gì?

  Thẻ trung bình được sử dụng trong giao dịch mua bán thương nghiệp trung bình trong chương trình thẻ ngân hàng. Nó còn được gọi là hối phiếu trung bình. Thẻ trung bình được tính bằng cách chia tổng số phí dollar được tính trong một khoảng thời gian cho số bán hối phiếu. Ngòai ra nó còn biểu hiện hoạt động của tài khoản và gián tiếp đo lường lệ phí trao đổi thẻ ngân hàng do các ngân hàng khác chi trả.

  • Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình là Thẻ Trung Bình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình là gì? (hay Thẻ Trung Bình nghĩa là gì?) Định nghĩa Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Averaga Ticket – Thẻ Trung Bình / Thẻ Trung Bình. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây