Bounce Symphony

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Bounce Symphony – NA

Phần mềm Bounce Symphony

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Bounce Symphony là phần mềm gì?

Bounce Symphony là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Bounce Symphony là Version NA (cập nhật NA)

Hoang dã Tangent có trò chơi có thể giản dị hơn trong hàng tồn kho của nó hơn bất kỳ nhà xuất bản khác, nhưng nó không có nghĩa là nó chỉ mất bất kỳ casual game có sẵn và phát hành nó; Thoát Symphony là một trong những trò chơi mà rất gây nghiện và hấp dẫn – và vui vẻ – mà bạn muốn nghĩ các nhà phát triển đang nhận được trả nhiều hơn cho công việc của họ. Trong Thoát Symphony, chào mời như là có vui vẻ với vật lý, bạn đang dùng chịu trách nhiệm về một trò chơi đố đặc biệt với một chủ đề decidedly Victoria: mục tiêu là để ném các lĩnh vực đa màu xung quanh để phù hợp với ít nhất là năm lĩnh vực lân cận, do đó kiếm điểm; một chuỗi các sự sắp xếp, kiếm bạn lớn hơn points.The trò chơi có một nhẹ nhàng và thư giãn soundtrack môi trường xung quanh được viết bởi một nhà soạn nhạc quốc tế và thực hiện bởi một dàn nhạc, và các tính năng hơn một trăm năm mươi cấp độ khác nhau, cộng với ba chế độ chơi (Thư giãn, suy nghĩ, và Sprint chế độ chơi). Có thể có mức ngạc nhiên tiền thưởng khác khi bạn mở khóa điều kiện nhất định ở một mức độ, lưới bạn tiềm năng để kiếm được nhiều điểm hơn. Các tính năng khác bao gồm các mặt hàng đặc biệt mà chủ yếu là mỹ phẩm, nhưng cũng có thể cung cấp cho bạn khả năng đặc biệt, chẳng hạn như lĩnh vực tắc kè hoa, nhân điểm số, bom, và phần thưởng thậm chí ẩn.

What is Bounce Symphony?

Wild Tangent has probably more casual games in its inventory than any other publisher, but it doesn’t mean that it just takes any available casual game and publishes it; Bounce Symphony is one of those games that are so addictive and engaging – and fun – that you’d think the developers are getting paid more for their work. In Bounce Symphony, touted as having fun with physics, you are taking charge of an exceptional puzzle game with a decidedly Victorian theme: the objective is to throw the multi-colored spheres around to match at least five adjacent spheres, thus earning points; a chain of alignments earn you greater points.The game has a soothing and relaxing ambient soundtrack written by an international composer and performed by an orchestra, and features over a hundred and fifty different levels, plus three modes of play (Relax, Think, and Sprint gameplay modes). There may be other surprise bonus levels when you unlock certain conditions in a level, netting you the potential to earn more points. Other features include special items that are mostly cosmetic, but may also give you exceptional abilities, such as chameleon spheres, score multipliers, bombs, and even hidden rewards.

Các loại file được mở bởi Bounce Symphony

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Bounce Symphony có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Bounce Symphony

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg