Business Economics

  Business Economics là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Business Economics – Definition Business Economics – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kinh Tế Học Kinh Doanh, Kinh Tế Học Thương Mại
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Business Economics là gì?

  Kinh tế kinh doanh là một lĩnh vực kinh tế học ứng dụng nghiên cứu các vấn đề tài chính, tổ chức, liên quan đến thị trường và môi trường mà các tập đoàn phải đối mặt.

  Kinh tế học kinh doanh đánh giá các yếu tố nhất định tác động đến các tập đoàn tổ chức, quản lý, mở rộng và chiến lược kinh doanh, sử dụng lý thuyết kinh tế và các phương pháp định lượng. Các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh có thể bao gồm cách thức và lý do các tập đoàn mở rộng, tác động của các doanh nhân, tương tác giữa các tập đoàn và vai trò của chính phủ trong việc điều tiết.

   

  • Business Economics là Kinh Tế Học Kinh Doanh, Kinh Tế Học Thương Mại.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Business Economics nghĩa là Kinh Tế Học Kinh Doanh, Kinh Tế Học Thương Mại.

  Theo nghĩa rộng nhất, kinh tế học đề cập đến việc nghiên cứu các thành phần và chức năng của thị trường hay nền kinh tế cụ thể như cung, cầu và tác động của khái niệm khan hiếm. Trong kinh tế học, các yếu tố sản xuất, phương thức phân phối và tiêu dùng là những đối tượng nghiên cứu quan trọng. Kinh tế học kinh doanh tập trung vào các yếu tố và yếu tố trong hoạt động kinh doanh và cách chúng liên quan đến nền kinh tế nói chung.

  Lĩnh vực kinh tế kinh doanh đề cập đến các nguyên tắc kinh tế, chiến lược, thực hành kinh doanh tiêu chuẩn, việc thu được vốn cần thiết, tạo ra lợi nhuận, hiệu quả của sản xuất và chiến lược quản lý tổng thể. Kinh tế học kinh doanh bao gồm việc nghiên cứu các yếu tố kinh tế bên ngoài và ảnh hưởng của chúng đến các quyết định kinh doanh như sự thay đổi quy định của ngành hay sự thay đổi đột ngột về giá cả nguyên vật liệu.

   

  Definition: Business economics is a field of applied economics that studies the financial, organizational, market-related, and environmental issues faced by corporations.
  Business economics assesses certain factors impacting corporations–business organization, management, expansion, and strategy–using economic theory and quantitative methods. Research topics in the field of business economics might include how and why corporations expand, the impact of entrepreneurs, interactions among corporations, and the role of governments in regulation.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ: Tất cả các loại tổ chức tham gia vào quảng cáo, cộng đồng hay hỗ trợ khách hàng và cần lãnh đạo để đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Business Economics

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Business Economics là gì? (hay Kinh Tế Học Kinh Doanh, Kinh Tế Học Thương Mại nghĩa là gì?) Định nghĩa Business Economics là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Business Economics / Kinh Tế Học Kinh Doanh, Kinh Tế Học Thương Mại. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây