Cease and Desist

  Cease and Desist là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cease and Desist – Definition Cease and Desist – Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ngừng và chấm dứt
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Định nghĩa – Khái niệm

  Cease and Desist là gì?

  Ngừng và hủy bỏ có thể có một trong hai hình thức: lệnh (lệnh cấm) do cơ quan hành chính chính phủ hay tòa án ban hành để ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ hay bất hợp pháp hoặc một lá thư, thường được viết bởi một luật sư, thường là bước chính thức đầu tiên được yêu cầu bên ngừng thực hiện một hoạt động bất hợp pháp. Một lệnh ngừng hoạt động có quyền lực hợp pháp. Một lá thư ngừng hoạt động không ràng buộc về mặt pháp lý, mặc dù có thể có một vụ kiện tiếp theo.

   

  • Cease and Desist là Ngừng và chấm dứt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Cease and Desist nghĩa là Ngừng và chấm dứt.

  Lệnh ngừng hoạt động đặt lệnh cấm đối với một công ty hay người cấm các hoạt động được coi là nghi phạm. Lệnh ngừng và hủy bỏ có thể có hình thức lệnh tạm thời cho đến khi một phiên tòa có thể được tổ chức để xác định kết quả hay lệnh cấm vĩnh viễn sau khi phiên tòa kết thúc.

   

  Definition: Cease and desist can take one of two forms: an order (injunction) issued by a government administrative agency or the courts to stop suspicious or illegal activities, or a letter, typically written by an attorney, often a first formal step taken to ask a party to stop performing an illegal activity. A cease-and-desist order has legal power. A cease-and-desist letter is not legally binding, although a follow-up lawsuit could be.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Cease and Desist

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Cease and Desist là gì? (hay Ngừng và chấm dứt nghĩa là gì?) Định nghĩa Cease and Desist là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cease and Desist / Ngừng và chấm dứt. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây