Confusion of Goods Definition

  Confusion of Goods Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Confusion of Goods Definition – Definition Confusion of Goods Definition – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Lẫn lộn hàng hoá
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh
  Tên gọi khác Nhầm lẫn hàng hóa

  Định nghĩa – Khái niệm

  Confusion of Goods Definition là gì?

  Lẫn lộn hàng hóa là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng để mô tả tình huống khi hàng hóa hoặc tài sản của hai hay nhiều bên bị trộn lẫn đến mức không thể xác định được các mặt hàng của mỗi bên.

  • Confusion of Goods Definition là Lẫn lộn hàng hoá.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Confusion of Goods Definition nghĩa là Lẫn lộn hàng hoá.

  Lẫn lộn hàng hóa xảy ra đối với các hàng hóa thường có tính chất tương tự vì vậy chỉ xác định được nhóm hàng có khối lượng lớn. Nó có thể xảy ra do cố ý hoặc tình cờ. Việc cố ý nhầm lẫn hàng hoá xảy ra khi hai hoặc nhiều bên cùng quyết định mua chung hàng hoá của mình. Làm như vậy họ có thể chia sẻ chi phí lưu kho hoặc vận chuyển. Trong trường hợp này, không có hoạt động tội phạm nào và không có hành vi cẩu thả nào diễn ra. Tuy nhiên, nếu một người cố tình trộn lẫn hàng hóa hoặc tài sản khi không được sự đồng ý của người kia thì bị coi là trái pháp luật.

  Definition: Confusion of goods is a legal term used to describe a situation when the goods or property of two or more parties become commingled to the point where each party’s respective items can’t be readily determined.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Một ví vụ về lẫn lộn hàng hóa là vào những năm 1970, khi Tập đoàn lọc dầu Humble, công ty hợp nhất với Exxon vào năm 1973, bị kiện vì đã sử dụng một bể chứa để lưu trữ khí ngoại lai. Công ty bị cáo buộc trộn khí của mình trong bể chứa với khí của một số chủ sở hữu bản quyền được gọi là Wests.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Confusion of Goods Definition

  • Patent Troll
  • Liability Definition
  • Racketeering
  • Black Economy
  • Fiduciary
  • Brexit Definition
  • Power of Attorney: Allowing One Person to Act on Behalf of Another
  • Understanding Intermediate Goods
  • The Meaning of the Economic Term Basket of Goods
  • Trumponomics
  • Lẫn lộn hàng hoá tiếng Anh

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Confusion of Goods Definition là gì? (hay Lẫn lộn hàng hoá nghĩa là gì?) Định nghĩa Confusion of Goods Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Confusion of Goods Definition / Lẫn lộn hàng hoá . Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây