Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function

  Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function – Definition Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hàm Sản Xuất Với Độ Co Giãn Thay Thế Không Đổi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function là gì?

  Hàm sản xuất CES là một hàm sản xuất ĐỒNG NHẤT TUYẾN TÍNH có độ co giãn thay thế đầu vào không đổi.

  • Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function là Hàm Sản Xuất Với Độ Co Giãn Thay Thế Không Đổi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function là gì? (hay Hàm Sản Xuất Với Độ Co Giãn Thay Thế Không Đổi nghĩa là gì?) Định nghĩa Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Constant Elasticity Of Substitution (CES) Production Function / Hàm Sản Xuất Với Độ Co Giãn Thay Thế Không Đổi. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây