Customs Bond

  Customs Bond là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Customs Bond – Definition Customs Bond – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giấy Chở Hoãn Thuế, Tờ Hoãn Thuế, Giấy Bảo Đảm Nợ Thuế Của Hải Quan
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Customs Bond là gì?

  Customs Bond là một chính sách bảo hiểm do công ty bảo lãnh phát hành để bảo đảm nghĩa vụ  thanh toán các khoản phí và thuế hải quan cho nhà nhập khẩu nhập khẩu hàng hóa. Có 2 loại Customs Bond để cho các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ lựa chọn là dạng đơn và dang liên tục:

  • Customs Bond đơn để bảo đảm cho một cho một giao dịch và chỉ có thể được sử dụng cho cảng mà hàng hóa nhập khẩu sẽ đến. Đây là lựa chọn tốt nhất nếu nhà nhập khẩu ít hơn ba lần một năm. Customs Bond đơn không có giá cố định. Nói chung, số tiền của một Customs Bond được xác định bằng tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu và các loại thuế áp dụng. Nếu việc nhập khẩu được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết của một cơ quan liên bang riêng biệt, giá của Customs Bond áp dụng phải ít nhất gấp ba lần giá trị hàng hóa nhập khẩu. Một
  • Customs Bond đơn sẽ không bao gồm hồ sơ bảo mật nhà nhập khẩu.
  • Customs Bond liên tục: có giá trị với số lượng nhập khẩu không giới hạn thông qua tất cả các cảng của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 12 tháng. Đây là lựa chọn rẻ và tốt hơn cho các nhà nhập khẩu, nhập khẩu từ 3 lần trở lên hằng năm. Giá của một Customs Bond liên tục được xác định bởi các nghĩa vụ và phí liên quan đến hàng hóa nhập khẩu. Số tiền của một Customs Bond liên tục là một khoản tiền tối thiểu 50.000 đô la hoặc 10% tổng thuế và phí mà nhà nhập khẩu phải trả trong suốt thời gian 12 tháng trước đó. Một Customs Bond liên tục sẽ bao gồm hồ sơ bảo mật nhà nhập khẩu.

  • Customs Bond là Giấy Chở Hoãn Thuế, Tờ Hoãn Thuế, Giấy Bảo Đảm Nợ Thuế Của Hải Quan.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Customs Bond nghĩa là Giấy Chở Hoãn Thuế, Tờ Hoãn Thuế, Giấy Bảo Đảm Nợ Thuế Của Hải Quan.

  Với dịch vụ mà Customs Bond cung cấp sẽ giúp cho các công ty bảo lãnh phát hành thu được một khoản phí phát hành đáng kể và Cơ quan Hải quan & Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) chắc chắn sẽ thu được khoản thuế và phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu ngay cả khi nhà nhập khẩu không chịu thanh toán.

  Bên cạnh đó, với dịch vụ này sẽ thúc đẩy hoạt động nhập khẩu được diễn ra nhanh chóng.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ công ty bảo hiểm bán Customs Bond liên tục theo các điều khoản tiêu chuẩn được thiết lập bởi chính phủ cho một nhà nhập khẩu với giá 50.000 đô la. Bộ phận doanh thu của cơ quan CBP của Hoa Kỳ phê duyệt việc gửi Customs Bond liên tục. Thông tin được nêu trên Customs Bond liên tục bao gồm hồ sơ bảo mật nhà nhập khẩu và được gán số bởi CBP. Trái phiếu có thể được sử dụng tại bất kỳ cảng nhập khẩu hàng hóa nào tại Hoa Kỳ.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Customs Bond

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Customs Bond là gì? (hay Giấy Chở Hoãn Thuế, Tờ Hoãn Thuế, Giấy Bảo Đảm Nợ Thuế Của Hải Quan nghĩa là gì?) Định nghĩa Customs Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Customs Bond / Giấy Chở Hoãn Thuế, Tờ Hoãn Thuế, Giấy Bảo Đảm Nợ Thuế Của Hải Quan. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây