Defining Excess Kurtosis

  Defining Excess Kurtosis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Defining Excess Kurtosis – Definition Defining Excess Kurtosis – Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Xác định dư thừa nhọn
  Chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê

  Định nghĩa – Khái niệm

  Defining Excess Kurtosis là gì?

  #VALUE!

  • Defining Excess Kurtosis là Xác định dư thừa nhọn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Defining Excess Kurtosis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê Defining Excess Kurtosis là gì? (hay Xác định dư thừa nhọn nghĩa là gì?) Định nghĩa Defining Excess Kurtosis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Defining Excess Kurtosis / Xác định dư thừa nhọn. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây