DOC File

? Cách mở file .DOC? Những phần mềm mở file .DOC và sửa file lỗi. Convert N/A DOC file sang định dạng khác.

.DOC File Extension

   

File name DOC File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DOC là file gì?

DOC là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DOC file

Để mở file .DOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DOC do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Doxillion
  • Doxillion
  • Microsoft Office
  • Hancom Office Hanword
  • WordPerfect
  • WordPerfect

Chuyển đổi file .DOC

File .DOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert doc to pdf