EGM – Extraordinary General Meeting

  EGM – Extraordinary General Meeting là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng EGM – Extraordinary General Meeting – Definition EGM – Extraordinary General Meeting – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đại Hội Cổ Đông Bất Thường
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt EGM

  Định nghĩa – Khái niệm

  EGM – Extraordinary General Meeting là gì?

  Đại hội cổ đông bất thường là một cuộc họp không phải là đại hội thường niên, được gọi đặc biệt để thảo luận về một vấn đề cụ thể trong hoạt động kinh doanh của công ty, thường là một trong những điều quan trọng. Cuộc họp có thể được gọi bởi một nhóm các cổ đông hoặc bởi các giám đốc.

  • EGM – Extraordinary General Meeting là Đại Hội Cổ Đông Bất Thường.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  EGM – Extraordinary General Meeting nghĩa là Đại Hội Cổ Đông Bất Thường.

  Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức như một cách để gặp gỡ và giải quyết các vấn đề khẩn cấp phát sinh giữa các cuộc họp cổ đông thường niên.

  Đại hội đồng cổ đông họp bất thường trong các trường hợp sau:

  Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

  Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;

  Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  Definition: An extraordinary general meeting (EGM) is a meeting other than a company’s annual general meeting (AGM). An EGM is also called a special general meeting or emergency general meeting.
  tại https://www.investopedia.com/terms/e/egm.asp

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ngày 11/01/2019,với sự tham dự của 101 cổ đông và người ủy quyền, đại diện cho hơn 417 triệu cổ phiếu, tương đương 94,52% cổ phần, đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex (VCG) được tổ chức nhằm tiến hành miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát.

  Kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đại hội đã bầu ra 7 thành viên trúng cử HĐQT:

  1. Ông Thân Thế Hà (đại diện do Viettel đề cứ, Chủ tịch HĐTV An Khánh SJC).

  2. Ông Nguyễn Quang Trung (đại diện do Viettel đề cử).

  3. Ông Nguyễn Xuân Đông, CEO An Quý Hưng – Nhóm cổ đông An Quý Hưng.

  4. Ông Dương Văn Mậu

  5. Ông Đào Ngọc Thanh,

  6. Ông Bùi Tuấn Anh.

  7. Ông Nguyễn Hữu Tới.

  Ông Đào Ngọc Thanh sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2017-2022.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan EGM – Extraordinary General Meeting

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế EGM – Extraordinary General Meeting là gì? (hay Đại Hội Cổ Đông Bất Thường nghĩa là gì?) Định nghĩa EGM – Extraordinary General Meeting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng EGM – Extraordinary General Meeting / Đại Hội Cổ Đông Bất Thường. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây