EPF File

? Cách mở file .EPF? Những phần mềm mở file .EPF và sửa file lỗi. Convert N/A EPF file sang định dạng khác.

.EPF File Extension

   

File name EPF File
File Type 1EAGLE Project
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .EPF là file gì?

EPF là CAD Files – 1EAGLE Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin một EPF là một dự án tạo ra bởi EAGLE, một Printed Circuit Ban chương trình (PCB) thiết kế. Nó chứa thông tin của dự án như phiên bản và nền tảng. file EPF bao gồm tài liệu tham khảo để bảng (file .BRD) và sơ đồ (file .SCH) có liên quan đến dự án.

What is a EPF file?

An EPF file is a project created by EAGLE, a Printed Circuit Boards (PCB) designing program. It contains project information such as version and platform. EPF files include references to boards (.BRD file) and schematics (.SCH file) that are associated with the project.

Cách mở .EPF file

Để mở file .EPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPF do người dùng đóng góp.

  • Autodesk EAGLE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Pathtrace EdgeCAM
  • PackEdge
  • EAGLE
  • EAGLE

Chuyển đổi file .EPF

File .EPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.