Ethnography

Định nghĩa Ethnography là gì?

EthnographyNhân chủng học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ethnography – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nghiên cứu chi tiết của một nhóm để mô tả hành vi, đặc điểm, tập tục văn hóa của nó, vv

Definition – What does Ethnography mean

Detailed study of a group to describe its behavior, characteristics, cultural mores, etc.

Source: ? Business Dictionary