Exact Test

  Exact Test là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Exact Test – Definition Exact Test – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm Nghiệm Chính Xác
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Exact Test là gì?

  Thuật ngữ này được dùng khi lãi do ngân hàng hay tổ chức tài chánh khác trả và được tính theo một năm 365 ngày, ngược lại là lãi thường chỉ tính có 360 ngày. Tỷ lệ chênh lệch là 1,0139 – có thể rất quan trọng khi lãi tính theo ngày được tính trên một khối lượng tiền lớn.

  • Exact Test là Kiểm Nghiệm Chính Xác.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Exact Test

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Exact Test là gì? (hay Kiểm Nghiệm Chính Xác nghĩa là gì?) Định nghĩa Exact Test là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Exact Test / Kiểm Nghiệm Chính Xác. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây