F-Test

  F-Test là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng F-Test – Definition F-Test – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm Định Fisher
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  F-Test là gì?

  Thử nghiệm F là bất kỳ thử nghiệm thống kê nào trong đó thống kê thử nghiệm có phân phối F theo giả thuyết null. Nó thường được sử dụng khi so sánh các mô hình thống kê đã được trang bị cho một tập dữ liệu, để xác định mô hình phù hợp nhất với dân số mà dữ liệu được lấy mẫu. “Thử nghiệm F” chính xác chủ yếu phát sinh khi các mô hình đã được gắn vào dữ liệu bằng cách sử dụng bình phương tối thiểu.

   

  • F-Test là Kiểm Định Fisher.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  F-Test nghĩa là Kiểm Định Fisher.

  Hầu hết các thử nghiệm F phát sinh bằng cách xem xét sự phân rã tính biến thiên trong một bộ sưu tập dữ liệu theo các tổng bình phương. Thống kê kiểm tra trong một thử nghiệm F là tỷ lệ của hai tổng bình phương tỷ lệ phản ánh các nguồn khác nhau. Các tổng bình phương này được xây dựng sao cho thống kê có xu hướng lớn hơn khi giả thuyết null không đúng. Để thống kê tuân theo phân phối F theo giả thuyết null, các tổng bình phương phải độc lập về mặt thống kê và mỗi đơn vị phải tuân theo phân phối scal. Điều kiện thứ hai được đảm bảo nếu các giá trị dữ liệu độc lập và thường được phân phối với phương sai chung.

   

   

   

  Definition: An F-test is any statistical test in which the test statistic has an F-distribution under the null hypothesis. It is most often used when comparing statistical models that have been fitted to a data set, in order to identify the model that best fits the population from which the data were sampled. Exact “F-tests” mainly arise when the models have been fitted to the data using least squares.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan F-Test

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế F-Test là gì? (hay Kiểm Định Fisher nghĩa là gì?) Định nghĩa F-Test là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng F-Test / Kiểm Định Fisher. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây