Fixed Coenfficients Production Function

  Fixed Coenfficients Production Function là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Fixed Coenfficients Production Function – Definition Fixed Coenfficients Production Function – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hàm Sản Xuất Có Các Hệ Số Cố Định
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Fixed Coenfficients Production Function là gì?

  Hàm sản xuất, trong đó các đầu vào phải được kết hợp theo các tỷ lệ cố định.

  • Fixed Coenfficients Production Function là Hàm Sản Xuất Có Các Hệ Số Cố Định.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Fixed Coenfficients Production Function

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Fixed Coenfficients Production Function là gì? (hay Hàm Sản Xuất Có Các Hệ Số Cố Định nghĩa là gì?) Định nghĩa Fixed Coenfficients Production Function là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fixed Coenfficients Production Function / Hàm Sản Xuất Có Các Hệ Số Cố Định. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây