Founder

  Founder là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Founder – Definition Founder – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Người Sáng Lập.
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Founder là gì?

  Người sáng lập là một nhãn hiệu có uy tín nhất định. Nó mang hàm ý của sự sáng tạo và đổi mới, sự quyết tâm, trí thông minh bản địa và cảm giác không sợ hãi. Những người sáng lập tạo ra thứ gì đó từ con số không.

  • Founder là Người Sáng Lập..
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Founder nghĩa là Người Sáng Lập..

  Nói một cách chính xác, trong kinh doanh, những người sáng lập là những người thành lập công ty, nghĩa là họ chấp nhận rủi ro và phần thưởng khi tạo ra thứ gì đó từ con số không. Hãy nhớ rằng, một ý tưởng tự nó không phải là một công ty, mặc dù hầu hết các công ty đều bắt đầu như một ý tưởng. Một số công ty bắt đầu như ý tưởng của một người và duy trì như vậy. Phổ biến hơn là một hay hai người có thể có ý tưởng nhưng sau đó tuyển dụng một nhóm để giúp thực hiện ý tưởng (vì ý tưởng là vô giá trị nếu không được thực hiện).

  Những người tuyển dụng nhóm đó và bắt đầu thực hiện là những người sáng lập. Họ phân chia quyền sở hữu ban đầu theo một cách nào đó và sau đó làm việc để mang lại các nguồn lực họ cần để xây dựng một doanh nghiệp. Tất cả những người đến sau khi phân chia quyền sở hữu ban đầu này thì không. Hầu hết là nhân viên, mặc dù có đủ loại nguồn lực bổ sung mà một công ty khởi nghiệp cuối cùng sẽ sử dụng. Tất cả những ai không phải là người sáng lập đều làm việc cho, hợp tác với, bán cho, mua từ hay đầu tư vào người sáng lập hay những người sáng lập.

  Definition: Founder is a label with some amount of prestige. It carries connotations of creativity and innovation, determination, native intelligence, and a sense of fearlessness. Founders create something from nothing.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Founder

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Founder là gì? (hay Người Sáng Lập. nghĩa là gì?) Định nghĩa Founder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Founder / Người Sáng Lập.. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây