GST File

? Cách mở file .GST? Những phần mềm mở file .GST và sửa file lỗi. Convert N/A GST file sang định dạng khác.

.GST File Extension

   

File name GST File
File Type MapInfo Geoset File
Nhà phát triển MapInfo
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .GST là file gì?

GST là GIS Files – MapInfo Geoset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MapInfo.

Bản đồ định dạng được sử dụng bởi MapInfo MapX và phần mềm bản đồ MapXtreme; chứa một bản đồ trực quan và dữ liệu về các địa điểm trong khu vực bản đồ; có thể bao gồm lớp bổ sung, chẳng hạn như hình ảnh rasterized đặt trên bản đồ.

What is a GST file?

Map format used by MapInfo MapX and MapXtreme mapping software; contains a visual map and data about locations within the mapped area; may include extra layers, such as rasterized images placed on the map.

Cách mở .GST file

Để mở file .GST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GST do người dùng đóng góp.

  • GEO5
  • Geo
  • Geo
  • Media Player Classic
  • Guitar Studio
  • GeoDAS Application
  • GeoDAS Application

Chuyển đổi file .GST

File .GST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.