Household Income

  Household Income là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Household Income – Definition Household Income – Tài chính cá nhân Tài chính gia đình

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thu nhập hộ gia đình
  Chủ đề Tài chính cá nhân Tài chính gia đình

  Định nghĩa – Khái niệm

  Household Income là gì?

  Thu nhập hộ gia đình là tổng thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình từ 15 tuổi trở lên. Thu nhập hộ gia đình là một thước đo rủi ro được người cho vay sử dụng để bảo lãnh cho các khoản vay, cũng như một chỉ số kinh tế hữu ích về mức sống của một khu vực.

  • Household Income là Thu nhập hộ gia đình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Tài chính gia đình.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Household Income nghĩa là Thu nhập hộ gia đình.

  Thu nhập hộ gia đình trung bình là một thống kê kinh tế thường xuyên. Nhiều hộ gia đình chỉ có một người, thu nhập hộ gia đình trung bình thường thấp hơn thu nhập gia đình trung bình, một hộ gia đình chỉ có một người thì không được tính vào thu nhập gia đình trung bình. Nhìn vào thống kê thu nhập hộ gia đình khi so sánh sự sung túc và mức sống giữa các thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia khác nhau. Ở cấp độ cá nhân, thu nhập hộ gia đình là thu nhập gộp có thể điều chỉnh, nghĩa là thu nhập còn lại sau thuế.

  Definition: Household income is the combined gross income of all members of a household who are 15 years or older. Individuals do not have to be related in any way to be considered members of the same household. Household income is an important risk measure used by lenders for underwriting loans, as well as a useful economic indicator of an area’s standard of living.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Household Income

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Tài chính gia đình Household Income là gì? (hay Thu nhập hộ gia đình nghĩa là gì?) Định nghĩa Household Income là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Household Income / Thu nhập hộ gia đình. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây