Import and Export Price Indexes (MXP)

  Import and Export Price Indexes (MXP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Import and Export Price Indexes (MXP) – Definition Import and Export Price Indexes (MXP) – Kinh tế học Kinh tế vĩ mô

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Xuất nhập khẩu Giá Indexes (MXP)
  Chủ đề Kinh tế học Kinh tế vĩ mô

  Định nghĩa – Khái niệm

  Import and Export Price Indexes (MXP) là gì?

  #VALUE!

  • Import and Export Price Indexes (MXP) là Xuất nhập khẩu Giá Indexes (MXP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vĩ mô.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Import and Export Price Indexes (MXP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vĩ mô Import and Export Price Indexes (MXP) là gì? (hay Xuất nhập khẩu Giá Indexes (MXP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Import and Export Price Indexes (MXP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Import and Export Price Indexes (MXP) / Xuất nhập khẩu Giá Indexes (MXP). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây