Initial Public Offering (IPO)

  Initial Public Offering (IPO) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Initial Public Offering (IPO) – Definition Initial Public Offering (IPO) – Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ban đầu ra công chúng (IPO)
  Chủ đề Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)

  Định nghĩa – Khái niệm

  Initial Public Offering (IPO) là gì?

  #VALUE!

  • Initial Public Offering (IPO) là Ban đầu ra công chúng (IPO).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Initial Public Offering (IPO)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Initial Public Offering (IPO) là gì? (hay Ban đầu ra công chúng (IPO) nghĩa là gì?) Định nghĩa Initial Public Offering (IPO) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Initial Public Offering (IPO) / Ban đầu ra công chúng (IPO). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây