Irrevocable Trust Receipt – ITR

  Irrevocable Trust Receipt – ITR là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Irrevocable Trust Receipt – ITR – Definition Irrevocable Trust Receipt – ITR – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Biên Lai Tín Thác Không Hủy Ngang
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Irrevocable Trust Receipt – ITR là gì?

  Một biên lai xác nhận và mô tả ký gửi chi tiết của tài sản cụ thể  vào một sự ủy thác. Mặc dù ITR có chứa tất cả các chi tiết của tài sản, các ngân hàng thường sẽ không ấn định một giá trị cho nó vì tài sản KHÔNG được lưu ký tại một ngân hàng đáng tin cậy, mà chỉ là một sự ủy thác cá nhân.

  • Irrevocable Trust Receipt – ITR là Biên Lai Tín Thác Không Hủy Ngang.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Irrevocable Trust Receipt – ITR

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Irrevocable Trust Receipt – ITR là gì? (hay Biên Lai Tín Thác Không Hủy Ngang nghĩa là gì?) Định nghĩa Irrevocable Trust Receipt – ITR là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Irrevocable Trust Receipt – ITR / Biên Lai Tín Thác Không Hủy Ngang. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây