ISO 14000

  ISO 14000 là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ISO 14000 – Definition ISO 14000 – Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt ISO 14000
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Định nghĩa – Khái niệm

  ISO 14000 là gì?

  #VALUE!

  • ISO 14000 là ISO 14000.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan ISO 14000

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách ISO 14000 là gì? (hay ISO 14000 nghĩa là gì?) Định nghĩa ISO 14000 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ISO 14000 / ISO 14000. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây