Just In Time

  Just In Time là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Just In Time – Definition Just In Time – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quản Trị JIT
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Just In Time là gì?

  JIT là một sáng kiến có tính chiến lược được các công ty áp dụng để quản trị quá trình sản xuất, tăng hiệu quả và giảm lãng phí. Trong quản trị JIT hàng hoá nguyên vật liệu hay các yếu tố đầu vào khác chỉ được vận chuyển đến công ty khi nào công ty cần để sản xuất, do đó có thể cắt giảm chi phí lưu kho. Để có thể áp dụng phương pháp này, các nhà sản xuất phải dự đoán một cách chính xác nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

  • Just In Time là Quản Trị JIT.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Just In Time

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Just In Time là gì? (hay Quản Trị JIT nghĩa là gì?) Định nghĩa Just In Time là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Just In Time / Quản Trị JIT. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây