LAB File

? Cách mở file .LAB? Những phần mềm mở file .LAB và sửa file lỗi. Convert N/A LAB file sang định dạng khác.

.LAB File Extension

   

File name LAB File
File Type WordPerfect Label Definition File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (10 Bình chọn)

File .LAB là file gì?

LAB là Page Layout Files – WordPerfect Label Definition File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Chứa thông tin được sử dụng để hiển thị và in ấn nhãn với Corel WordPerfect; có thể là một mẫu nhãn Avery hoặc tập tin nhãn tùy chỉnh khác; chứa thông tin bố trí trang đó xác định kích thước và vị trí của nhãn trên trang.

What is a LAB file?

Contains information used for displaying and printing labels with Corel WordPerfect; may be an Avery label template or other custom labels file; contains page layout information that defines the size and position of labels on the page.

Cách mở .LAB file

Để mở file .LAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LAB do người dùng đóng góp.

  • Labography
  • dBASE SE
  • dBASE SE
  • LibreOffice
  • Media Player Classic
  • dBASE PLUS
  • dBASE PLUS

Chuyển đổi file .LAB

File .LAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.