Limit Move

  Limit Move là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Limit Move – Definition Limit Move – Giao dịch tương lai & hàng hoá Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt hạn chế di chuyển
  Chủ đề Giao dịch tương lai & hàng hoá Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai

  Định nghĩa – Khái niệm

  Limit Move là gì?

  Giới hạn di chuyển hoạt động như một ngắt mạch và là số tiền tối đa sự thay đổi đó giá của một hợp đồng tương lai hàng hóa được phép trải qua trong một ngày duy nhất. Số tiền này được cơ sở của nó so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Các ngành nghề không được phép vượt lên trên hoặc giảm xuống dưới mức giá cố định khi đạt đến giới hạn. Việc trao đổi nơi các giao dịch hợp đồng tương lai sẽ thiết lập các động thái giới hạn.

  • Limit Move là hạn chế di chuyển.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch tương lai & hàng hoá Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Limit Move

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch tương lai & hàng hoá Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai Limit Move là gì? (hay hạn chế di chuyển nghĩa là gì?) Định nghĩa Limit Move là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Limit Move / hạn chế di chuyển. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây