Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition

  Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition – Definition Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Vay-to-Cost Ratio (LTC) Định nghĩa
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition là gì?

  Khoản vay để chi phí tỷ lệ (LTC) là một thước đo được sử dụng trong xây dựng bất động sản thương mại để so sánh các nguồn tài chính của một dự án (như được cung cấp bởi một khoản vay) với chi phí xây dựng dự án. Tỷ lệ LTC cho phép người cho vay bất động sản thương mại để xác định nguy cơ của việc đưa ra một khoản vay xây dựng. Nó cũng cho phép các nhà phát triển để hiểu được số lượng cổ phần họ giữ lại trong một dự án xây dựng.

  • Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition là Vay-to-Cost Ratio (LTC) Định nghĩa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition là gì? (hay Vay-to-Cost Ratio (LTC) Định nghĩa nghĩa là gì?) Định nghĩa Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Loan-to-Cost Ratio (LTC) Definition / Vay-to-Cost Ratio (LTC) Định nghĩa. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây