MACRO File

? Cách mở file .MACRO? Những phần mềm mở file .MACRO và sửa file lỗi. Convert N/A MACRO file sang định dạng khác.

.MACRO File Extension

   

File name MACRO File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MACRO là file gì?

MACRO là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .MACRO file

Để mở file .MACRO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MACRO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MACRO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MACRO do người dùng đóng góp.

  • HiQnet London Architect
  • Macro Scheduler
  • Macro Scheduler
  • Script Editor

Chuyển đổi file .MACRO

File .MACRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.