Management Audit

  Management Audit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Management Audit – Definition Management Audit – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm toán quản trị
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Management Audit là gì?

  Một kiểm toán quản lý là một phân tích và đánh giá năng lực và khả năng quản lý của một công ty trong việc thực hiện các mục tiêu của công ty. Mục đích của một cuộc kiểm toán quản lý không phải là để đánh giá hiệu suất điều hành riêng nhưng để đánh giá đội ngũ quản lý trong hiệu quả của nó để làm việc vì lợi ích của các cổ đông, duy trì quan hệ tốt với nhân viên, và duy trì các tiêu chuẩn danh tiếng.

  • Management Audit là Kiểm toán quản trị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Management Audit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Management Audit là gì? (hay Kiểm toán quản trị nghĩa là gì?) Định nghĩa Management Audit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Management Audit / Kiểm toán quản trị. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây