Megaupload

Định nghĩa Megaupload là gì?

MegauploadMegaupload. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Megaupload – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Megaupload? – Definition

Understanding the Megaupload

Thuật ngữ liên quan

  • Copyright Infringement
  • Piracy
  • Intellectual Property (IP)
  • Stop Online Piracy Act (SOPA)
  • PROTECT IP Act of 2011 (PIPA)
  • LimeWire
  • mIRC
  • Smiley
  • Social Software
  • Application Server

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm