Monthly Active User (MAU)

  Monthly Active User (MAU) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Monthly Active User (MAU) – Definition Monthly Active User (MAU) – Cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hàng tháng kích hoạt tài khoản (MAU)
  Chủ đề Cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ

  Định nghĩa – Khái niệm

  Monthly Active User (MAU) là gì?

  người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) là một chỉ số hiệu suất chính (KPI) được sử dụng bởi mạng xã hội và các công ty khác để đếm số người dùng duy nhất ghé thăm một trang web trong tháng vừa qua. Các trang web thường nhận ra người dùng hoạt động hàng tháng thông qua một mã số, địa chỉ email hoặc tên người dùng.

  • Monthly Active User (MAU) là Hàng tháng kích hoạt tài khoản (MAU).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Monthly Active User (MAU)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ Monthly Active User (MAU) là gì? (hay Hàng tháng kích hoạt tài khoản (MAU) nghĩa là gì?) Định nghĩa Monthly Active User (MAU) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Monthly Active User (MAU) / Hàng tháng kích hoạt tài khoản (MAU). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây