MT 760

  MT 760 là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng MT 760 – Definition MT 760 – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bảo lãnh / Thư tín dụng MT 760
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  MT 760 là gì?

  MT 760 là một loại tin nhắn Swift nhanh chóng được sử dụng bởi các ngân hàng phát hành khi phát hành bảo lãnh hoặc thư tín dụng dự phòng.

   

  • MT 760 là Bảo lãnh / Thư tín dụng MT 760.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  MT 760 nghĩa là Bảo lãnh / Thư tín dụng MT 760.

  Các ngân hàng phát hành sẽ gửi các điều khoản và điều kiện của một bảo lãnh hoặc thư tín dụng dự phòng với loại tin nhắn nhanh chóng Bảo lãnh / Thư tín dụng MT 760.

  -MT760 này được gửi giữa các ngân hàng liên quan đến việc phát hành bảo lãnh.

  -Nó được sử dụng để phát hành bảo lãnh hoặc yêu cầu Người nhận phát hành bảo lãnh.

  -Thông báo này cũng có thể được sử dụng cho Thư tín dụng dự phòng.

  -Bất kỳ quy tắc áp dụng phải được chỉ định trong trường 40C.

  -Tin nhắn SWIFT bị giới hạn ở độ dài tin nhắn đầu vào tối đa, nên có thể cần nhiều hơn một MT 760 để chứa tất cả các chi tiết của bảo hành.

  Definition: MT 760 is a swift message type that is used by issuing banks when issuing a guarantee or a standby letter of credit.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan MT 760

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế MT 760 là gì? (hay Bảo lãnh / Thư tín dụng MT 760 nghĩa là gì?) Định nghĩa MT 760 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng MT 760. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây