Negative Float

  Negative Float là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Negative Float – Definition Negative Float – Ngân hàng Tài khoản giao dịch

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt phao tiêu cực
  Chủ đề Ngân hàng Tài khoản giao dịch

  Định nghĩa – Khái niệm

  Negative Float là gì?

  phao tiêu cực là sự khác biệt giữa kiểm tra viết chống lại hoặc gửi vào một tài khoản và những người đã xóa theo hồ sơ ngân hàng. Khi một chủ sở hữu tài khoản kiểm tra viết một tấm séc, các quỹ đại diện bởi việc kiểm tra vẫn còn trong tài khoản đến khi kiểm tra được trình bày và xóa bởi ngân hàng nhà văn kiểm tra của. Nhà văn kiểm tra thường duy trì một đăng ký kiểm tra cho thấy số dư tài khoản thực tế dựa trên quỹ trên séc trừ tiền gửi có và chưa bị xóa. Các số tiền của kiểm tra chưa xóa đại diện cho phao tiêu cực.

  • Negative Float là phao tiêu cực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng Tài khoản giao dịch.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Negative Float

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Tài khoản giao dịch Negative Float là gì? (hay phao tiêu cực nghĩa là gì?) Định nghĩa Negative Float là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Negative Float / phao tiêu cực. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây