No Protest (NP)

  No Protest (NP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng No Protest (NP) – Definition No Protest (NP) – Tài chính cá nhân Ngân hàng

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Không phản đối (NP)
  Chủ đề Tài chính cá nhân Ngân hàng

  Định nghĩa – Khái niệm

  No Protest (NP) là gì?

  Không phản đối (NP) là một thuật ngữ được sử dụng khi một ngân hàng nhận được hướng dẫn từ ngân hàng khác không để phản đối các mặt hàng trong trường hợp một công cụ chuyển nhượng không được thanh toán hoặc chấp nhận. Các ngân hàng thu không chịu trách nhiệm không thanh toán hoặc nonacceptance khi cố gắng để có được thanh toán theo các điều khoản thanh toán của dự thảo cụ.

  • No Protest (NP) là Không phản đối (NP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Ngân hàng.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan No Protest (NP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Ngân hàng No Protest (NP) là gì? (hay Không phản đối (NP) nghĩa là gì?) Định nghĩa No Protest (NP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng No Protest (NP) / Không phản đối (NP). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây