Nursing home

Định nghĩa Nursing home là gì?

Nursing homeViện dưỡng lão. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nursing home – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trung tâm được cấp phép cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người không có khả năng chăm sóc bản thân hoặc những người có bệnh mãn tính. Còn được gọi là một cơ sở điều dưỡng dài hạn.

Definition – What does Nursing home mean

A licensed center that provides care to those unable to care for themselves or who have a chronic illness. Also called a long-term nursing facility.

Source: ? Business Dictionary