Order Management System (OMS)

  Order Management System (OMS) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Order Management System (OMS) – Definition Order Management System (OMS) – Đầu tư Môi giới

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hệ thống quản lý trật tự (OMS)
  Chủ đề Đầu tư Môi giới
  Ký hiệu/viết tắt OMS

  Định nghĩa – Khái niệm

  Order Management System (OMS) là gì?

  Một hệ thống quản lý trật tự (OMS) là một hệ thống điện tử phát triển để thực hiện các lệnh chứng khoán một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí hiệu quả. Môi giới và đại lý sử dụng hệ thống quản lý trật tự khi điền đơn đặt hàng với nhiều loại hình chứng khoán và có thể theo dõi sự tiến bộ của từng đơn đặt hàng trên toàn hệ thống. Một OMS cũng được gọi là một “hệ thống quản lý trật tự thương mại.”

  • Order Management System (OMS) là Hệ thống quản lý trật tự (OMS).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Môi giới.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Order Management System (OMS) nghĩa là Hệ thống quản lý trật tự (OMS).

  Một hệ thống quản lý đơn hàng là một hệ thống phần mềm tạo điều kiện và quản lý việc thực hiện các lệnh giao dịch. Trong thị trường tài chính, một lệnh phải được đặt trong một hệ thống giao dịch để thực hiện lệnh mua hoặc bán để đảm bảo an ninh. Một lệnh giao dịch thường chứa các thông tin sau:

  Mã định danh bảo mật (mã đánh dấu)

  Loại đặt hàng (mua, bán hoặc ngắn)

  Kích thước đặt hàng

  Loại đơn đặt hàng (ví dụ: thị trường, giới hạn, dừng, v.v.)

  Hướng dẫn đặt hàng (ví dụ: thứ tự ngày, điền hoặc giết, tốt cho đến khi bị hủy, v.v.)

  Truyền lệnh (nhà môi giới, ECN, ATC, v.v.)

  Một hệ thống quản lý đơn hàng thực hiện các giao dịch thông qua một hệ thống phần mềm sử dụng giao thức FIX. FIX, hay Thông tin tài chính eXchange là một giao thức truyền thông điện tử được sử dụng để chia sẻ thông tin trao đổi thời gian thực quốc tế liên quan đến hàng nghìn tỷ đô la giao dịch và thị trường chứng khoán.

  Tuy nhiên, giao tiếp giao tiếp cũng có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng giao diện lập trình ứng dụng tùy chỉnh (API). Giao thức FIX liên kết với các quỹ phòng hộ và các công ty đầu tư tới hàng trăm đối tác trên toàn thế giới bằng OMS.

   

   

   

   

   

  Definition: An order management system (OMS) is an electronic system developed to execute securities orders in an efficient and cost-effective manner. Brokers and dealers use order management systems when filling orders for various types of securities and can track the progress of each order throughout the system. An OMS is also referred to as a “trade order management system.”

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Order Management System (OMS)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Môi giới Order Management System (OMS) là gì? (hay Hệ thống quản lý trật tự (OMS) nghĩa là gì?) Định nghĩa Order Management System (OMS) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Order Management System (OMS) / Hệ thống quản lý trật tự (OMS). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây