Outlier

  Outlier là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Outlier – Definition Outlier – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá Trị Ngoại Lai
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Outlier là gì?

  Đây là một thuật ngữ được dùng để mô tả một điểm số liệu mà cách xa một cách bất thường trung tâm của các quan sát. Các giá trị ngoại lai có thể có ảnh hưởng lớn đến việc tính toán các ước lượng thông số trong phân tích hồi quy hoặc các số thống kê tóm tắt chẳng hạn như trung bình và phương sai mẫu mà kết quả là có thể lấy cả những giá trị không tiêu biểu. Do đó, các giá trị ngoại lai thường hay bị bỏ qua, hay được tính toán đến bởi những biến giả trong các hồi quy.

  • Outlier là Giá Trị Ngoại Lai.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Outlier

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Outlier là gì? (hay Giá Trị Ngoại Lai nghĩa là gì?) Định nghĩa Outlier là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Outlier / Giá Trị Ngoại Lai. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây