Payment For Order Flow

  Payment For Order Flow là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Payment For Order Flow – Definition Payment For Order Flow – Đầu tư Môi giới

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thanh toán cho đơn đặt hàng dòng chảy
  Chủ đề Đầu tư Môi giới

  Định nghĩa – Khái niệm

  Payment For Order Flow là gì?

  Thanh toán cho dòng chảy tự là bồi thường thiệt hại và có lợi cho một công ty môi giới nhận được chỉ đạo các đơn đặt hàng cho các nhóm khác nhau để thực hiện thương mại. Các công ty môi giới nhận được một khoản thanh toán nhỏ, thường là một xu cho mỗi cổ phiếu, như bồi thường cho chỉ đạo để các bên thứ ba khác nhau.

  • Payment For Order Flow là Thanh toán cho đơn đặt hàng dòng chảy.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Môi giới.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Payment For Order Flow

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Môi giới Payment For Order Flow là gì? (hay Thanh toán cho đơn đặt hàng dòng chảy nghĩa là gì?) Định nghĩa Payment For Order Flow là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Payment For Order Flow / Thanh toán cho đơn đặt hàng dòng chảy. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây