Permanent Open Market Operations (POMO)

  Permanent Open Market Operations (POMO) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Permanent Open Market Operations (POMO) – Definition Permanent Open Market Operations (POMO) – Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hoạt động thị trường mở vĩnh viễn (POMO)
  Chủ đề Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang

  Định nghĩa – Khái niệm

  Permanent Open Market Operations (POMO) là gì?

  Thường trực nghiệp vụ thị trường mở (POMO) là một trong những công cụ được sử dụng bởi FED để thực hiện chính sách tiền tệ và ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. POMOs là mua hẳn hoặc bán chứng khoán cho tài khoản hệ thống thị trường mở (SOMA), đó là danh mục đầu tư của Fed.

  • Permanent Open Market Operations (POMO) là Hoạt động thị trường mở vĩnh viễn (POMO).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Permanent Open Market Operations (POMO)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang Permanent Open Market Operations (POMO) là gì? (hay Hoạt động thị trường mở vĩnh viễn (POMO) nghĩa là gì?) Định nghĩa Permanent Open Market Operations (POMO) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Permanent Open Market Operations (POMO) / Hoạt động thị trường mở vĩnh viễn (POMO). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây