Perpetual Option (XPO)

  Perpetual Option (XPO) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Perpetual Option (XPO) – Definition Perpetual Option (XPO) – Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Lựa chọn vĩnh viễn (XPO)
  Chủ đề Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn

  Định nghĩa – Khái niệm

  Perpetual Option (XPO) là gì?

  Một lựa chọn vĩnh viễn là một tổ chức phi tiêu chuẩn, hoặc kỳ lạ tùy chọn, tài chính không có kỳ hạn cố định và không có giới hạn tập thể dục. Trong khi cuộc sống của một lựa chọn tiêu chuẩn có thể thay đổi từ vài ngày đến vài năm, một lựa chọn vĩnh viễn (XPO) có thể được thực hiện bất cứ lúc nào mà không hết hạn. tùy chọn vĩnh viễn được coi là một lựa chọn của Mỹ, trong khi tùy chọn châu Âu có thể chỉ thực hiện trên ngày đáo hạn của tùy chọn.

  • Perpetual Option (XPO) là Lựa chọn vĩnh viễn (XPO).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Perpetual Option (XPO)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn Perpetual Option (XPO) là gì? (hay Lựa chọn vĩnh viễn (XPO) nghĩa là gì?) Định nghĩa Perpetual Option (XPO) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Perpetual Option (XPO) / Lựa chọn vĩnh viễn (XPO). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây