Personal Equity Plan (PEP)

  Personal Equity Plan (PEP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Personal Equity Plan (PEP) – Definition Personal Equity Plan (PEP) – Đầu tư Kiến thức đầu tư

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kế hoạch vốn chủ sở hữu cá nhân (PEP)
  Chủ đề Đầu tư Kiến thức đầu tư

  Định nghĩa – Khái niệm

  Personal Equity Plan (PEP) là gì?

  Một kế hoạch cổ phần cá nhân (PEP) là một kế hoạch đầu tư giới thiệu ở Anh cho phép những người trên 18 tuổi để đầu tư vào cổ phiếu của các công ty Anh. Nó được thực hiện thông qua một kế hoạch đã được phê duyệt, đơn vị đủ điều kiện tin tưởng, hoặc ủy thác đầu tư. Các nhà đầu tư nhận được cả thu nhập và vốn tăng miễn thuế.

  • Personal Equity Plan (PEP) là Kế hoạch vốn chủ sở hữu cá nhân (PEP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Kiến thức đầu tư.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Personal Equity Plan (PEP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Kiến thức đầu tư Personal Equity Plan (PEP) là gì? (hay Kế hoạch vốn chủ sở hữu cá nhân (PEP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Personal Equity Plan (PEP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Personal Equity Plan (PEP) / Kế hoạch vốn chủ sở hữu cá nhân (PEP). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây