Price-To-Book Ratio – P/B Ratio

  Price-To-Book Ratio – P/B Ratio là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Price-To-Book Ratio – P/B Ratio – Definition Price-To-Book Ratio – P/B Ratio – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỉ Lệ Giá / Giá Trị Ghi Sổ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Price-To-Book Ratio – P/B Ratio là gì?

  Đây là tỉ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. Tỉ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.

  • Price-To-Book Ratio – P/B Ratio là Tỉ Lệ Giá / Giá Trị Ghi Sổ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Price-To-Book Ratio – P/B Ratio nghĩa là Tỉ Lệ Giá / Giá Trị Ghi Sổ.

  Công thức tính như sau:          

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Price-To-Book Ratio – P/B Ratio

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Price-To-Book Ratio – P/B Ratio là gì? (hay Tỉ Lệ Giá / Giá Trị Ghi Sổ nghĩa là gì?) Định nghĩa Price-To-Book Ratio – P/B Ratio là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Price-To-Book Ratio – P/B Ratio / Tỉ Lệ Giá / Giá Trị Ghi Sổ. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây