Profit Before Tax (PBT)

  Profit Before Tax (PBT) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Profit Before Tax (PBT) – Definition Profit Before Tax (PBT) – Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Lợi nhuận trước thuế (LNTT)
  Chủ đề Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán
  Ký hiệu/viết tắt PBT

  Định nghĩa – Khái niệm

  Profit Before Tax (PBT) là gì?

  Lợi nhuận trước thuế (PBT) là thước đo xem xét lợi nhuận của công ty trước khi công ty phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó khấu trừ tất cả các chi phí từ doanh thu bao gồm chi phí lãi vay và chi phí hoạt động trừ thuế thu nhập.

   

  • Profit Before Tax (PBT) là Lợi nhuận trước thuế (LNTT).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Profit Before Tax (PBT) nghĩa là Lợi nhuận trước thuế (LNTT).

  PBT kết hợp tất cả lợi nhuận trước thuế của công ty, bao gồm cả hoạt động, không hoạt động, hoạt động liên tục và hoạt động không tiếp tục. PBT tồn tại bởi vì chi phí thuế liên tục thay đổi và việc loại bỏ nó giúp nhà đầu tư có ý tưởng tốt về những thay đổi trong lợi nhuận hoặc thu nhập của công ty từ năm này sang năm khác. Thuật ngữ này có thể hoán đổi với “thu nhập trước thuế” hoặc “lợi nhuận trước thuế”. EBT có thể được liệt kê trên báo cáo thu nhập của công ty. Nó thường là dòng thứ ba đến dòng cuối cùng trên báo cáo thu nhập vì dòng thứ hai đến dòng cuối cùng là tổng chi phí thuế thu nhập theo sau là tổng thu nhập ròng được hiển thị ở dưới cùng.

   

  Definition: Profit before tax (PBT) is a measure that looks at a company’s profits before the company has to pay corporate income tax. It deducts all expenses from revenue including interest expenses and operating expenses except for income tax.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Profit Before Tax (PBT)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Profit Before Tax (PBT) là gì? (hay Lợi nhuận trước thuế (LNTT) nghĩa là gì?) Định nghĩa Profit Before Tax (PBT) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profit Before Tax (PBT) / Lợi nhuận trước thuế (LNTT). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây