Profit-Sharing

  Profit-Sharing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Profit-Sharing – Definition Profit-Sharing – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Profit-Sharing là gì?

  Là một hệ thống trong đó một phần lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp được phân phối cho nhân viên của mình, thường là tương ứng với tiền lương hoặc thời gian phục vụ của họ.

  Profit-Sharing đề cập đến các hệ thống lương thưởng tại nơi làm việc có thể thay đổi, theo đó nhân viên nhận được một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty cùng với tiền lương, tiền thưởng và lợi ích thông thường. Trong nỗ lực giúp nhân viên của mình tiết kiệm cho nghỉ hưu, công ty đóng góp một phần lợi nhuận của mình vào một quỹ tiền để phân phối giữa các nhân viên. Các kế hoạch chia sẻ lợi nhuận có thể được cung cấp thay cho hoặc ngoài các lợi ích hưu trí truyền thống, và công ty có thể tự do đóng góp ngay cả khi không kiếm được lợi nhuận

  • Profit-Sharing là Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Profit-Sharing nghĩa là Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận.

  Chia sẻ lợi nhuận là một ví dụ về kế hoạch trả lương thay đổi. Trong chia sẻ lợi nhuận, lãnh đạo công ty chỉ định tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm như một nhóm tiền được chỉ định để chia sẻ với nhân viên. Hoặc, nó có thể là một phần của các nhân viên như giám đốc điều hành hoặc người quản lý và những người ở trên họ như nằm trên sơ đồ tổ chức.

  Definition: Most companies make their profit sharing contributions to qualified tax-deferred retirement accounts. Employees can begin taking penalty-free distributions from these accounts after age 59 1/2. If taken before age 59 1/2, distributions may be subject to a 10% penalty. Employees who leave the company are free to move their profit-sharing funds into a Rollover IRA. In addition, employees may be able to borrow money from the profit sharing pool as long as they are employed by the company.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Hầu hết các công ty thực hiện đóng góp chia sẻ lợi nhuận của họ cho các tài khoản hưu trí hoãn thuế đủ điều kiện. Nhân viên có thể bắt đầu nhận các bản phân phối miễn phạt từ các tài khoản này sau 59 tuổi. Nếu được thực hiện trước tuổi 59 1/2, các bản phân phối có thể bị phạt 10%. Nhân viên rời khỏi công ty có thể tự do chuyển các quỹ chia sẻ lợi nhuận của họ vào IRA Rollover. Ngoài ra, nhân viên có thể vay tiền từ nhóm chia sẻ lợi nhuận miễn là họ được công ty tuyển dụng

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Profit-Sharing

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Profit-Sharing là gì? (hay Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận nghĩa là gì?) Định nghĩa Profit-Sharing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profit-Sharing / Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây