Profitability Index Rule

  Profitability Index Rule là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Profitability Index Rule – Definition Profitability Index Rule – Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khả năng sinh lời Index Rule
  Chủ đề Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Profitability Index Rule là gì?

  Nguyên tắc chỉ số lợi nhuận là một quy định để đánh giá xem có nên tiến hành một dự án hoặc đầu tư. Nguyên tắc chỉ số khả năng sinh lời khẳng định: nếu chỉ số lợi nhuận hoặc tỷ lệ lớn hơn 1, dự án là có lợi nhuận và có thể tiến hành. Ngược lại, nếu tỷ suất sinh lời hoặc chỉ là dưới 1, quá trình tối ưu của hành động có thể từ chối hoặc bỏ dự án.

  • Profitability Index Rule là Khả năng sinh lời Index Rule.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Profitability Index Rule

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Profitability Index Rule là gì? (hay Khả năng sinh lời Index Rule nghĩa là gì?) Định nghĩa Profitability Index Rule là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profitability Index Rule / Khả năng sinh lời Index Rule. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây