Proforma Invoice (Pro Forma Invoice)

  Proforma Invoice (Pro Forma Invoice) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Proforma Invoice (Pro Forma Invoice) – Definition Proforma Invoice (Pro Forma Invoice) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hóa Đơn Hình Thức; Hóa Đơn Viết Trước; (Hóa) Đơn Ước Giá; Danh Sách Hàng Gửi; Hóa Đơn Để Cáo Thị
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Proforma Invoice (Pro Forma Invoice) là gì?

  • Proforma Invoice (Pro Forma Invoice) là Hóa Đơn Hình Thức; Hóa Đơn Viết Trước; (Hóa) Đơn Ước Giá; Danh Sách Hàng Gửi; Hóa Đơn Để Cáo Thị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Proforma Invoice (Pro Forma Invoice)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Proforma Invoice (Pro Forma Invoice) là gì? (hay Hóa Đơn Hình Thức; Hóa Đơn Viết Trước; (Hóa) Đơn Ước Giá; Danh Sách Hàng Gửi; Hóa Đơn Để Cáo Thị nghĩa là gì?) Định nghĩa Proforma Invoice (Pro Forma Invoice) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Proforma Invoice (Pro Forma Invoice) / Hóa Đơn Hình Thức; Hóa Đơn Viết Trước; (Hóa) Đơn Ước Giá; Danh Sách Hàng Gửi; Hóa Đơn Để Cáo Thị. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây